ประกาศ!! : การประชุมปฐมนิเทศโครงการ จำนวน 2 เวที วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566

ติดต่อเรา

สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน

เลขที่ 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. โทรสาร 0 2243 6925

 

ดำเนินงานโดย

กิจการร่วมค้า STFIS – JV

เลขที่ 22 ซอยลาดปลาเค้า 36 ถนนลาดปลาเค้า

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

โทร. โทรสาร  0 2001 0697, 08 3715 9603, 09 5549 0609

อีเมล์  dpluscon@gmail.com